Eiksmarka Vel er en sammenslutning av grunneiere og beboere, og har som formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser

Les mer om Eiksmarka Vel