Om Eiksmarka vel

Eiksmarka Vel ble stiftet 7. november 1950. Konstitueringen skjedde i Røa menighetshus med 44 av i alt 90 innbyggerne som nylig hadde flyttet til Eiksmarka, som da var under full utbygging. Utfordringene stod i kø: trafikk- og veiforhold, gatebelysning, ivaretakelse av friområdene, service- og kulturtilbud etc. 

Eiksmarka Vels område strekker seg fra Østerås i vest, Østervann i nord, Lysaker vassdraget i vest og Jar i sør. Eiksmarka er et mangfoldig område bestående av blokker, småhusbebyggelse, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger, grønne friområder, elv, jordbruk og marka. Et nettverk av stier og gangveier binder de ulike områdene sammen. Skole, barnehager, idrettsplass, kjøpesenter og T-banestasjon er lokalisert i Eiksmarka senterområde.

I dag har Eiksmarka Vel ca. 1700 medlemmer.

Foto: Jarle Bjørnerud
Foto: Jarle Bjørnerud

Formål

Eiksmarka Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon, hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, årsmøtet og styret bestemmer. Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo for neste generasjon.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til det beste for beboerne og for velområdet, eventuellt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området. 

Vellet representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser. Vellet avgir uttalelser om saker som berører området. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og Vellene i Bærum.

  • Vellet arbeider for et godt, trygt og trivelig bomiljø for både voksne og barn 
  • Vellet arbeider for et velfungerende samarbeid med Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og relevante etater.
  • Vellet er, sammen med Eiksmarka Tomtesameie, ansvarlig for stell og vedlikehold av områdets park- og friarealer og organiserer årlige vårryddingsaksjoner for medlemmene 
  • Vellet er et forum for ideer og forslag fra beboerne for mulige forbedringer. 
  • Vellet eier Eiksmarka grendehus som medlemmer kan leie til redusert pris; – se egen fane

Leie av vel lokalet

Vi tilbyr våre medlemmer og andre leie av vårt lokale i Nils Leuch vei 40. Lokalet egner seg godt til fest, konfirmasjon, dåp og andre lignende arrangementer.

Lokalet er anbefalt for maks 40-50 gjester. Kjøkkenet har dekketøy, bestikk og moderne hvitevarer. Lokalet er malt i lyse, vennlige farger og oppleves som meget koselig.

Merk at lokalet ikke leies ut til personer under 25 år.

Bestilling av lokalet kan gjøres pr epost: leie@eiksmarkavel.no eller bruk skjemaet under. Merk at bookingen må bekreftes av oss før den er gyldig.

Priser for 2022:

TidsromMedlemIkke medlem
Døgn mandag-torsdag14:00-14:00 (neste dag)30004000
Kveld mandag-torsdag14:00-23:0010001500
Døgn fredag-søndag14:00-14:00 (neste dag)30004000
Hele helgen14:00 (fredag)-14:00 (mandag)50006000

Kontakt styret

Eiksmarka Velhus utleie
Epost: leie@eiksmarkavel.no

Eiksmarka Vel v/styret
Epost: post@eiksmarkavel.no
Postadresse: PB 119, 1331 Østerås


Eiksmarka Tomtesameie
Epost: eiksmarka.tomtesameie@gmail.com / http://eiksmarkatomtesameie.no/

Styremedlemmer

Marit Kringstad

Styreleder

Lauritz Sands vei 22D

Mob. 959 48 884

Epost: post@eiksmarkavel.no

Hans Henrik Thaulow

Nestleder

Konglefaret 24

Tlf. 671 40 979 eller mob. 411 80 097

Epost: post@eiksmarkavel.no

Jørgen Nygaard Andreassen

Styremedlem

Konglefaret 19A

Mob: 48106199

Morten Solnordal

Styremedlem

Vollsveien 169

45869745

Frantz Leonard Nilsen

Styremedlem

Slettestien 2

Christian Svae

Styremedlem

Niels Leuchs vei 46A 

Mob: 900 87 680 

Espen Pedersen

Varamedlem

Edvard Lamo

Varamedlem (kontaktperson for leie)

Lauritz Sands vei 22D