Eiksmarka har mange fellesområder – tomter som eies i felleskap av innbyggerne.

Disse er kategorisert som A- og B-områder.

A-områdene eies og forvaltes av Eiksmarka tomtesameie.

B-områdene eies av to eller flere tilstøtende (eller nær beliggende) eiendommer. Til forskjell fra A-områdene er det altså kun de tomtene med nær geografisk tilknytning som er eiere.

Mer informasjon om eierskap, forvaltning og eiendommer er lagt ut på hjemmesiden til Eiksmarka tomtesameie.

A-områdene består av omtrent 250 mål felles arealer – markert med grønt på kartet. Disse arealene slynger seg delvis rundt og innimellom Eiksmarkas bebyggelse; det store området fra Rideveien og helt bort til Griniveien, langs Lysakerelven og Snaret, og langs Eiksbekken ned mot Øvrevoll.
A-områdene eies i felleskap av omtrent 700 tomteeiere. Den enkelte eier har en ideell eierandel, og eier da ikke en bestemt del av arealene. Eierandelen er uttrykt ved en brøk.

B-områdene er 22 tomter som hver er et «realsameie» – de styres av eierne av de respektive eiendommene som står som registrert som eiere i grunnboken, og er ikke underlagt Eiksmarka Tomtesameie. Forholdet mellom eierne reguleres av Sameieloven, samt av eventuelle vedtekter det enkelte sameie har vedtatt seg imellom. Eiendommen skal kunne brukes til det den er «egnet og vanligvis brukt til» ref sameieloven. De fleste av disse eiendommene vil som hovedregel være brukt til friarealer og til å skape luft og grønne områder mellom eiendommene. Bruk skal heller ikke skade eiendommen eller på annen måte minske bruksverdien for de andre sameierne. Den enkelte sameier skal heller ikke ha rett til å bruke sameieeiendommen i større grad enn sin andel tilsvarer. Her må det altså brukes en viss grad av skjønn for å beslutte hvordan eiendommen kan benyttes, men så sant man holder seg innenfor nevnte rammer er det få føringer.