1945: Løvenskiold familien legger frem planer om utbygging av Eiksmarka

1946: Arkitektene Mollø-Christensen og Odd Gengenbach vinner arkitekt konkurransen for utbygging av Eiksmarka

1947: Østre Eik gård rives. Løvenskiold begynner utparsellering av eiendommer på Eiksmarka. Byggingen av DNL-blokkene i Eiksveien starter og Eiksmarka får sin første butikk i Eiksveien 1.

1948: Røabanen forlenges til Grini stasjon (nedlagt i 1995)

1949: De første boligenhetene i DNL-blokkene er klare for innflytting

1950: Eiksmarka Vel stiftet 7. November i Røa menighetshus.

1951: Røabanen forlenges til Eiksmarka og Lijordet, med betjent kiosk på hver av stasjonene.1952: Nei-støtten avdukes 9. Juni

1952 med Kong Haakon, Kronprins Olav og Lauritz Sand tilstede.

1953: Førte byggetrinn av Eiksmarka skole blir tatt i bruk samtidig som butikksenteret på Eiksmarka åpnes.

1954: Eiksmarka Husmorlag og Eiksmarka Sanitetsforeninfg blir stiftet samme år som Eiksmarka Vel henstiller til A/S Holmenkollbanen å innføre reduserte priser for husmødre på formiddagen.

1955: Eiksmarka får drosjeholdeplass rett ved trikkestasjonen med hvilerom og telefon.

1956: Telefonkiosk blir plassert ved kjøpesenteret for å bøte på televerkets telefonkø.

1957: Selvaag-bygg begynner husbygging i Lauritz Sands vei.1958: 1. juni ble den første utendørs gudstjenesten på Grinilunden holdt samtidig som grunnstenen til kirke-bygget blir lagt ned.

1959: Eiksmarka Vel får skjøte på 184 dekar friareal fra Løvenskiold. Grinilunden kapell står ferdig og blir vigslet 6. september etter en betydelig dugnadsinnsats fra lokalbefolkningen.  

1960: Eiksmarka Tennisklubb ble stiftet 23. mai.