Eiksmarka Vel består av ca. 1700 medlemmer.

Medlemskap er for en del beboere pliktig i henhold til kjøpe- eller leiekontrakt*. Frivillig medlemskap kan også tegnes ved å betale årskontingent kr 350 til Vellets bankkonto.
Medlemmene er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid fatter vedtak om. Alle husstander, samt forretninger og firmaer, innen velområdet er medlemmer av vellet.

 * Ifølge klausul på eiendommer solgt av Harald Løvenskiold og Brække og Eiksmarka sameie, er samtlige eiendomsbesittere og hver innehaver av leilighet obligatoriske medlemmer av velforeningen.

Mer detaljert informasjon finnes i Eiksmarka Vels vedtekter.

Dette får du:
Medlemskontigenten på kr. 350 går til:

  • Vedlikehold av vellets områder – kontinuerlig (bl.a. søppelrydding), vårryddeaksjon av hageavfall og juletreinnsamling
  • Sosial arrangementer – juletretenning, støtte til 17. mai og andre lokale initiativ
  • Eiksmarka grendehus – vedlikehold og utleie av til redusert pris
  • Utgivelse av Velnytt
  • Aktivt samarbeid med kommunen i forbindelse med byggeprosjekter, trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning m.m. 


Foto: Karina Langseth Manrique