Informasjon fra styret

Vårryddeaksjonen 2022

INNSAMLINGEN AV HAGEAVFALL STARTER FRA OG MED ONSDAG 27. APRIL TIL OG MED FREDAG 13. MAI 2022


Hageavfallet skal være satt ut innen kl. 8:00 den 27. april. Dersom avfall ikke er hentet etter denne dato, kan det fortsatt settes ut frem til det hentes og senest torsdag 12. mai kl. 21:00. Men, er avfall hentet, kan ny henting ikke påregnes.
Hageavfallet bes satt frem foran egen eiendom langs offentlig vei, og ønskes ikke lagt igjen på store deponeringsplasser. Det oppfordres at 2-4 naboer samler hageavfallet og legger det samlet.
Vi ber beboerne ta hensyn til naboene når avfallet settes ut slik at det ikke blokkerer inn- og utkjørsel. Legg gjerne frem til en hovedvei. Dette gjelder særlig stikkveiene til Vollsveien, Snaret, Ruglandveien og Otto Ruges vei. De store komprimeringsbilene har problemer med å komme inn her.

Følgende retningslinjer gjelder:


• Hageavfall i form av kvister, løv greiner, gress blir hentet.
• Kvistene skal være buntet sammen. Grenene må maksimum være 15 cm
bredde og 2 m lange.
• Løv og gress må legges i store gjennomsiktige plastsekker. La disse være
åpne.

RENOVA, som er engasjert til å foreta innsamlingen vil legge igjen de tomme sekkene i en hel sekk. Disse kan da settes ut og tas med ved neste innsamling av plast.
RENOVA vil søke å feie opp det meste av bosset etter tømming som en ekstra service.